ჩემი პორტალი შეიძინე ონლაინ

დეტალური მონაცემები

დაზღვევის პირობები

ჯანმრთელობის დაზღვევის (სა1ო.სა1ო+) ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები 04.04.2023 წლის რედაქცია გადმოტვირთე